Miljö och kvalitet

Vi arbetar enligt kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2 008 och ISO 14001:2 004.

Miljö

Vid större projekt upprättar vi objektanpassad arbetsmiljöplan, vi levererar också dokument med miljöfakta om våra produkter.
 
Vi utför löpande riskanalyser i våra olika arbetsmoment/arbeten.
 
 

Kvalitet

För att hålla en hög kvalitet utbildar vi ständigt vår personal genom kurser, seminarium, mässor etc.

Vi kvalitetsbedömer löpande våra leverantörer så att de motsvarar våra högt ställda krav.
 
Vi har utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U.