Miljöpolicy för OSVEL AB

 
 
Ett elföretag hanterar ett antal miljöförstörande materiel i sin verksamhet. Därför, anser vi, att det är mycket viktigt att bedriva ett aktivt miljöarbete.
 
  1. Vi lovar att söka kunskap om de miljöstörande inslagen i vår verksamhet och om vilka åtgärder som kan vidtas med syfte att minimera och helst förebygga påverkan på vår gemensamma miljö.
  2. Vi lovar att ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete. Naturligtvis skall vi följa de miljölagar som gäller för vår verksamhet.
  3. Vi lovar att försöka minimera vår förbrukning av naturresurser: när det gäller material för elektriska installationer, transporter till och från arbetsplatserna, och övrig verksamhet, som t.ex. drift av företagets lokal.
  4. Vi lovar att ta hand om det avfall som uppkommer genom vår verksamhet på ett miljöriktigt sätt.
  5. Vi lovar att försöka påverka våra leverantörer att tillhandahålla fler miljövänliga produkter.
Vi lovar också att föra en dialog med våra kunder om de miljövänliga alternativ som finns på marknaden. Ide fall där vi själva bestämmer, skall vi, om möjligt, välja miljövänliga produkter och arbetssätt.